#دانشجو_بیدار_باش
#طلبه_طراز_انقلابی
دانشجوی هموطنی و جوان ایرانی که درخوابی که دلت برای مسافرین هواپیما آتیش گرفته خدا خیرت بده مردم بلوچستان در درون سیلاب گرفتار شده وفاجعه ای در حال وقوع است فردا صبح خودت را به آنجا برسان واگر فقط این سانحه وسیله ای شده تا با نظام درگیر شوی و برایت کس دیگری ارزش ندارد پس سکوت کن وبرو که مردم هم داغ سلیمانی دارند وهم داغ سانحه را

موضوعات: تبلیغ
[یکشنبه 1398-10-22] [ 12:24:00 ب.ظ ]